نام کاربری: رمز عبور: مرا به خاطر بسپار رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ امروز: یکشنبه
33 th Course
نوع دوره: امنیت پرواز
مربی: محسن منصوری
تاریخ شروع دوره:01 شهریور 1394
شرح دوره:

این دوره با اجرای سه کلاس تئوری . شبیه سازی و تمرین مانورها با بال تندم در ایران هنرجو را برای دوره اصلی سینگل آماده می کند  .اطلاعات کامل دوره را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رزرو دوره
34 th Course
نوع دوره: امنیت پرواز
مربی: محسن منصوری
تاریخ شروع دوره:09 شهریور 1394
شرح دوره:

این دوره با اجرای سه کلاس تئوری . شبیه سازی و تمرین مانورها با بال تندم در ایران هنرجو را برای دوره اصلی سینگل آماده می کند  .اطلاعات کامل دوره را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رزرو دوره
35 th Course
نوع دوره: امنیت پرواز
مربی: محسن منصوری
تاریخ شروع دوره:17 شهریور 1394
شرح دوره:

این دوره با اجرای سه کلاس تئوری . شبیه سازی و تمرین مانورها با بال تندم در ایران هنرجو را برای دوره اصلی سینگل آماده می کند  .اطلاعات کامل دوره را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رزرو دوره
36 th Course
نوع دوره: امنیت پرواز
مربی: محسن منصوری
تاریخ شروع دوره:05 مهر 1394
شرح دوره:

این دوره با اجرای سه کلاس تئوری . شبیه سازی و تمرین مانورها با بال تندم در ایران هنرجو را برای دوره اصلی سینگل آماده می کند و دوره سینگل در ترکیه برگزار میشود . اطلاعات کامل دوره را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رزرو دوره
37 th Course
نوع دوره: امنیت پرواز
مربی: محسن منصوری
تاریخ شروع دوره:18 مهر 1394
شرح دوره:

این دوره با اجرای سه کلاس تئوری . شبیه سازی و تمرین مانورها با بال تندم در ایران هنرجو را برای دوره اصلی سینگل آماده می کند و دوره سینگل در ترکیه برگزار میشود .اطلاعات کامل دوره را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رزرو دوره